THÔNG BÁO NGHỈ PHÒNG VIRUS CORONA (03/02-09/02/2020)