Tài khoản ngân hàng

1. Ngân hàng Vietcombank- Sở giao dịch 31-33 Ngô Quyền 2. MIZUHO Bank ,ltd- Hanoi Branch 3. MUFG bank ltd-HaNoi Branch