Mọi điều cần biết về thẻ my number

Mùng 1 tháng 10 năm 2015, trên toàn nước Nhật sẽ triển khai My Number (mã số cá nhân). Nhưng mã số cá nhân là gì, và cơ chế hoạt động như thế nào thì chắc là mọi người còn rất mù mờ. Theo các thông tin công khai của chính phủ Nhật, thì My Number được giải thích như sau:

 

  1. My Number(マイナンバー) là gì? 

Mã số Cá nhân (My Number) được Cơ quan An sinh Xã hội và Hệ thống Mã số Thuế cấp, đó là có sở để liên kết và thu thập các thông tin cá nhân phân tán ở các cơ quan khác nhau theo thông tin về cùng một người. Hệ thống này sẽ được sử dụng như là một hệ thống cơ sở hạ tầng xã hội để nâng cao hiệu quả và tính minh bạch của các hệ thống an sinh xã hội và hệ thống thuế, mang lại nhiều tiện ích hơn cho công chúng, và tạo ra một xã hội công bằng.

Những người nước ngoài đăng ký cư trú tại Nhật Bản từ 3 tháng trở lên cũng sẽ nhận được Mã số Cá nhân của mình.

  1. Khi nào cần sử dụng Mã số Cá nhân (My Number)

Bạn sẽ phải trình Mã số cá nhân (My Number) cho người sử dụng lao động của mình để sử dụng cho việc tạo lập các giấy chứng nhận thu nhập và thuế thu nhập, cần thiết cho các thủ tục an sinh xã hội và nộp thuế.

Bạn cũng sẽ phải trình Mã số cá nhân (My Number) của mình cho các cơ quan an ninh và các công ty bảo hiểm để điền vào các tài liệu pháp lý sẽ được sử dụng cho các quy trình nộp thuế.

Bạn cũng sẽ phải trình Mã số cá nhân (My Number) của mình cho văn phòng lương hưu để yêu cầu nhận các lợi ích lương hưu dành cho mình.

Bạn cũng sẽ phải trình Mã số cá nhân (My Number) của mình cho văn phòng thành phố của mình để nhận được các trợ cấp xã hội.

  1. Thủ tục cần thiết

Văn phòng thành phố sẽ gửi phiếu thông báo đến địa chỉ của bạn. Bạn có thể sẽ không nhận được phiếu thông báo, nếu bạn không đăng ký địa chỉ hiện tại của mình tại văn phòng thành phố.

Bắt đầu vào tháng 10 năm 2015, mỗi hộ gia đình sẽ nhận được một phong bì có chứa phiếu thông báo cho biết Mã số cá nhân (My Number) của các thành viên trong gia đình bằng thư bảo đảm.

Phiếu này rất quan trọng vì nó chứng minh Mã số cá nhân (My Number) của bạn trong các quy trình an sinh xã hội và nộp thuế.

Có 2 cách xin cấp Mã số cá nhân (My Number):

+ Nộp đơn xin cấp, kèm theo ảnh 3×4 (đằng sau ghi tên và ngày tháng năm sinh) gửi đính kèm theo thư,

+ Nộp đơn trực tuyến, gửi ảnh được chụp bằng điện thoại hoặc camera.

Quy trình nộp đơn chi tiết sẽ được mô tả trong tài liệu hướng dẫn đính kèm trong phong bì gửi cho bạn trong tháng 10 năm 2015.

Sau đó trong tháng 1 năm 2016 hoặc muộn hơn, bạn sẽ nhận được một thông báo cho bạn biết Mã số cá nhân (My Number) của bạn đã sẵn sàng được cấp.

Nếu bạn chọn cách nhận Thẻ tại văn phòng thành phố, vui lòng đem theo các loại giấy tờ sau:

+ Phiếu thông báo (Thông báo cấp thẻ (nhận được sau khi nộp đơn))

+ ID Cá nhân (bằnglái xe, hộ chiếu, thẻ cư trú, vv.)

4. Thẻ mã số cá nhân (My Number) là gì?

Thẻ này chứng minh cả Mã số cá nhân (My Number) và danh tính của bạn trong bất kỳ thủ tục nào liên quan đến Mã số cá nhân (My Number).

Nó cũng có vai trò là thẻ ID chính thức của bạn. Bạn có thể sử dụng thẻ này để nộp thuế trực tuyến bằng cách đăng ký sử dụng thẻ trực tuyến tại phòng hành chính quận và thành phố

Ngoài ra bạn cũng có thể sử dụng thẻ này để nhận được các dịch vụ do chính quyền địa phương cung cấp (như: các dịch vụ thư viện công cộng, cấp các giấy chứng nhận đăng ký con dấu). Một số thành phố thậm chí sẽ cho phép các cửa hàng tiện ích cấp giấy chứng nhận công cộng.

Thẻ Đăng ký Cư trú (住民票、在留カード)của bạn sẽ có hiệu lực cho đến ngày hết hạn. Tuy nhiên, sau khi nhận được thẻ mã số cá nhân (My Number) thì các thẻ trên sẽ hết tự động hết hiệu lực sử dụng.

Chip IC trên Mã số cá nhân (My Number) sẽ chứa tên, địa chỉ, ngày sinh, giới tính, mã số cá nhân, và các thông tin khác của bạn được viết trên mặt thẻ, cũng như chứng nhận điện tử nếu có. Không có thông tin cá nhân nhạy cảm nào được ghi lại trên thẻ, chẳng hạn như thu nhập vv…

  1. Những thận trọng trong việc xử lý Mã số Cá nhân

Không ai được phép sử dụng hoặc đòi xem mã số cá nhân trừ khi được pháp luật cho phép. Không nên bất cẩn để người khác biết được mã số cá nhân của bạn.

Bất kỳ ai có được mã số cá nhân của người khác và bất kỳ cá nhân có thẩm quyền nào tiếp nhận Mã số cá nhân (My Number) của người khác mà cung cấp cho bên thứ ba Mã số cá nhân (My Number) và các thông tin cá nhân nhạy cảm khác theo một cách bất hợp pháp sẽ phải chịu hình phạt theo pháp luật.

  1. Lộ trình của Mã số cá nhân (My Number)

Mùng 1 tháng 10 năm 2015 sẽ bắt đầu kê khai giấy tờ để cấp Mã số cá nhân (My Number)

Tháng 01 năm 2016 bắt đầu đưa Mã số cá nhân (My Number) vào hoạt động

Tháng 01 năm 2017 từng cá nhân có Mã số cá nhân (My Number) có kiểm tra được xem mã số cá nhân của mình được ai sử dụng và vào lúc nào. Và còn nhận được toàn bộ thông tin của phòng hành chính

Tháng 7 năm 2017 sẽ tiến hành hợp tác thông tin giữa các cơ quan để thuận lợi cho việc các ban ngành và giảm gánh nặng cho người dân.