Đội ngũ giáo viên bản ngữ trình độ cao

Trong hệ thống kiểm soát chất lượng đào tạo tại Eikoh, Việc tuyển dụng và đào tạo giáo viên có một tiêu chuẩn cụ thể dựa trên tiêu chuẩn của hiệp hội giáo dục Z-KAI Nhật Bản ban hành. Mỗi giáo viên đều được chuyên môn hóa cho một sản phẩm giáo dục cụ thể để phù hợp với từng nhóm người học hoặc phù hợp với định hướng phát triển nhân sự của đối tác.

Việc kiểm soát chất lượng không chỉ được thực thi trong từng giờ học mà còn được kiểm soát ngay từ gốc. Quy trình: Điều tra – Tạo chương trình -  định hướng thực thi cho giảng viên – Kiểm soát chất lượng – Báo cáo và đánh giá luôn được thực hiện triệt để. Mỗi giáo viên đều có một dữ liệu rõ ràng lưu lại số giờ giảng đạt hiệu quả để làm căn cứ đánh giá khả năng thực hiện công việc trong mỗi khóa học hoặc mỗi dự án.

Dữ liệu về chất lượng các giờ giảng được Eikoh tập hợp đầy đủ đển làm căn cứ cho việc cải tiến chương trình cũng như năng lưc của giáo viên trong công ty. Chúng tôi cam kết liên tục cải tiến và nâng cao chất lượng để mang lại nhiều lợi ích hơn cho khách hàng.