Đội ngũ giáo viên Eikoh

Là đội ngũ được đào tạo bài bản với phương pháp đến từ Nhật Bản.