Danh sách số báo danh thi tiếng Nhật JLPT 12/2019

Danh sách số báo danh thi tiếng Nhật JLPT 12/2019

Hiện tại, danh sách số báo danh (SBD) Kỳ thi năng lực tiếng Nhật JLPT tháng 12/2019 đã bắt đầu được công bố.