Tiếng Nhật doanh nghiêp

PDF BROCHURE DOWNLOAD

Theo đúng tâm niệm của tập đoàn là “ Mở ra tương lai bằng sự giáo dục tốt nhất” , EIKOH với lợi thế là công ty 100% vốn đầu tư Nhật Bản, hiện đang triển khai rất nhiều khóa học tiếng Nhật dành cho doanh nghiệp. Không chỉ với mục đích giảng dạy tiếng Nhật mà còn để những cán bộ nhân viên của các doanh nghiệp hiểu về văn hóa Nhật Bản, cung cách ứng xử của người Nhật, cách nghĩ, các làm của người Nhật.

Eikoh Việt Nam luôn mong các doanh nghiệp Nhật Bản có thể làm việc hiệu quả nhất ở Việt Nam và mong các cán bộ nhân viên người Việt có thể làm việc một cách thoải mái, thuận lợi ở các doanh nghiệp Nhật Bản.

Dựa vào nhu cầu, mục đích của doanh nghiệp, Eikoh Việt Nam thiết kế khóa học, chương trình học, và phương tiện học một cách linh động, thích hợp. Chúng tôi sở hữu những bí quyết để cung cấp các giờ học từ sơ cấp đến trung, cao cấp, và cả những lớp học hội thoại thường ngày, tiếng Nhật thương mại. Trong tất cả các giờ học của tất cả các trình độ, Eikoh Việt Nam đều đưa các kiến thức liên quan đến văn hóa Nhật Bản, so sánh sự khác biệt hai nền văn hóa vào giảng dạy.

Kèm theo đó, Eikoh Việt Nam gửi báo cáo học tập địng kỳ bằng song ngữ, báo cáo với doanh nghiệp về tiến độ cũng như tình hình của học viên.

Eikoh Việt Nam đã nỗ lực suốt 15 năm, cải thiện mỗi ngày để  cung cấp những giờ học tốt nhất.

Eikoh Việt Nam cũng luôn sẵn sàng tâm thế là cầu nối giữa Việt Nam và Nhật Bản, cống hiến cho cả hai đất nước.