15 năm sự nghiệp đào tạo tại Việt Nam

Ngay từ năm 1997, chỉ vài năm sau khi Việt Nam bắt đầu quá trình hội nhập sâu rông với thế giới, Eikoh đã có mặt tại Việt Nam và đã đóng góp sức lực của mình để xây dựng nên tình hữu Nghị tốt đẹp giữa hai nước Nhật Bản và Việt Nam. Thông qua các hoạt động đào tạo Tiếng Nhật và Tiếng Việt, Eikoh đã giúp nhân dân hai nước hiểu được văn hóa, phong tục tập quán của mỗi nước.

Ngày hôm nay, Mối quan hệ giữa hai nước đang phát triển nhanh trên mọi lĩnh vực, từ kinh tế, chính trị, giáo dục và giao lưu nhân dân, hoạt động của Eikoh tại Việt Nam đã, đang, và sẽ thúc đẩy quá trình đó phát triển một cách mạnh mẽ. Trong 15 năm hoặt động, Eikoh đã đào tạo hàng vạn học sinh Việt Nam biết tiếng Nhật, trong đó có em đã trở thành những cán bộ trong cơ quan nhà nước phụ trách phát triển bang giao giữa hai nước. Cùng với đó là hàng nghìn người Nhật biết tiếng Việt và đang đảm nhận công việc phát triển sản xuất và kinh doanh tại Việt Nam.

Những thành quả trên là một động lực lớn để Eikoh không ngừng hoàn thiện mình để Eikoh của ngày hôm nay tốt hơn ngày hôm qua.